Index of Surnames

554 individuals, 163 families from file C:\FTM\js 11-29-03.ged (29 Nov 2003)

Author:
John Fabry, Jr.

EMAIL


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ARVAJ

BEDNAR, BENDIK, BENKA, BODNAR, BOSTROM, BRUSS, BUDAY, BULLER

CISMAR

DOUCETTE, DUTKO, DUZI, DUZY

EVANS

FABRI, FABRY, FENYO, FINDRIK, FRIZS

GARCALKA, GAUALER, GRENA

HANZELY, HAVAS, HECK, HUDAK

JURTSOV, JURYOV, JURYOV\JURTSOV, JVAN

KAVALEN, KAVALEN\PANALYES, KAZIMOR, KISZEL, KNCENIK, KNESZNIK, KNEZNIK, KOHITIKOVEY, KOLAROVITS, KOLBA, KREVOSH, KUBIJKOV, KUBISKO\VITKO, KUBRICKO

LOPUCH, LOPUSEK, LOPUSSEK, LOPUSSEK\LOPUCH

MACK, MCCONNELL, MICHOK, MIHALCZYN, MIHOK, MRENKA, MUTIVODA, MUTIVOJA

NOVAK

OROLIN?

PALOVITS, PANALYES, PARRINO, PASZTIRCSIK

SAVEL, SCHIMOROVITS, SEMRICK, SHAW, SIMONOF, SUSZTER, SZEMHRICZ, SZTEER

TARBARIK, TOMAJKA

VITKAY, VITKO, VITKO\KUBIJKOV, VOLZ, VROBEL

WRIGHT, WROBEL

ZENTZIS

INDEX

HOME


HTML created by GED2HTML v3.5e-WIN95 (Sep 26 1998) on 11/30/2003 04:58:18 .